Kalendář akcí

 

Akce s výjezdy historických vozidel TMB v roce 2019

První prezentační akcí bude o víkendu 27. 4. – 28. 4. 2019. Přehlídka automobilové techniky v areálu bývalých kasáren na ulici Terezy Novákové v Brně - Řečkovicích. Návštěvníci se opět mohou těšit na historická užitková vozidla, dobové prostředky hromadné dopravy nebo hasičskou a vojenskou techniku. Součástí je i doprovodný program, který určitě zaujme jak děti, tak dospělé. Po tyto dva dny tak budou mít návštěvníci příležitost vidět historické autobusy a užitková vozidla, jež jsou v řečkovickém depozitáři umístěny. Dále se mohou návštěvníci těšit na ukázky hasičské techniky.

Nejoblíbenější atrakcí jsou pak okružní jízdy historickými autobusy ze sbírek Technického muzea v Brně. Zájemci dostanou možnost vydat se na projížďku v časovém rozmezí od 10.00 do 16.00 hodin v předpokládaném intervalu 40 minut. Na jednotlivé odjezdy je třeba z důvodu omezené kapacity vozidel předem zakoupit jízdenku. Areál bude pro veřejnost zpřístupněn v sobotu a v neděli od 9.00 do 17.00 hodin. Pro pohodlí návštěvníků nebudou chybět ani stánky s občerstvením či s upomínkovými předměty.

Další předváděcí jízdy historických vozidel MHD se uskuteční v následujících termínech:

18. 5. 2019 - DOD ve vozovně Medlánky, Muzejní noc
25. 5. 2019 - Setkání v Josefovském údolí
1.-2. 6. 2019 - Parní Olympia
15.-16. 6. 2019 - Dopravní nostalgie
17. 8. 2019 - Promojízda vozu koňky Kiosk – Semilasso
31. 8. 2019 - Streetpárty na Lidické – oslavy DPMB 150. výročí MHD
7. 9. 2019 - Slavnosti chleba ve Slupi

Ve druhé polovině roku bude vydán aktualizovaný katalog silničních vozidel MHD (trolejbusy a autobusy).

Účast historických vozidel TMB v jiných provozech MHD

8. 6. 2019 - DOD ve vozovně DSZO ve Zlíně