Aktuality

Renovace Tramvaje T3 č. 1594

Datum zveřejnění: 03.10.2014

Renovace historické tramvaje T3M evid. č. 1594

Již koncem šedesátých let započal v závodě ČKD Trakce vývoj moderní elektrické tyristorové výzbroje TV1, jež se měla stát náhradou nehospodárné odporové výzbroje se zrychlovačem. Po odzkoušení prototypu bylo vyrobeno 200 ks sad této výzbroje určené k rekonstrukci straších tramvají T3 v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě a Košicích. Tato historicky první modernizace tramvaji T3 proběhla v letech 1978 až 1981 při generálních opravách. V DPMB se dotkla celkem 47 tramvají z celkového počtu 109 dodaných vozů typu T3 evid. č. 1495 až 1603. Rekonstruované tramvaje byly na první pohled identifikovatelné podle skříně s brzdovými odpory na zadní části střechy. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první využití tyristorové pulzní regulace rozjezdu a brzdění u dopravních prostředků MHD, zařadilo v roce 2012 Technické muzeum v Brně do svých sbírek i tramvajový vůz T3M evid. č. 1594 z roku 1972, tedy představitele nejnovější patnáctikusové série vozů T3 evid. č. 1589 až 1603.


Do provozu byl zařazen 10.2.1972 ve vozovně Pisárky, odkud byl po šesti letech, 3.3.1978 předán do vozovny Královo Pole (dnes Medlánky). V té době měl za sebou jen jednu velkou prohlídku, uskutečněnou v prosinci roku 1975. Jeho první generální opravu, při níž byl byla dosazena tyristorová výzbroj TV1, provedly ústřední dílny DPMB v prosinci 1980. Následovaly tři velké prohlídky v letech 1986, 1989 a 1993. Druhá generální oprava přišla na řadu v dubnu 1997. Při této opravě bylo dosazeno poptávkové ovládání dveří tlačítky, naštěstí zůstala zachována původní zástěna kabiny řidiče. Od té doby jezdil vůz evid. č. 1594 trvale jako zadní vůz v soupravě s vozem evid. č. 1585. Z provozu byla tato souprava odstavena k 31.1.2012. Vůz evid. č. 1594 byl do sbírek Technického muzea v Brně převzat v nálezovém stavu po vyřazení z osobní dopravy, přičemž během čtyřiceti let provozu prošel řadou dílčích úprav.


Stav jeho vozové skříňě samozřejmě odpovídal kilometrickému proběhu a na mnoha místech byly samozřejmě již patrné známky pokračující koroze. Protože náklady na opravu vyššího stupně přesahují možnosti provozního rozpočtu Technického muzea v Brně, bylo ve spolupráci s DPMB přikročeno k postupnému restaurování tramvajového vozu T3M, jehož cílem bylo udržet jej v provozuschopném stavu a uvést do historického provedení odpovídajícího období bezprostředně po rekonstrukci na tyristorovou výzbroj TV1, tedy první polovině osmdesátých let dvacátého století.


V první etapě restaurování tramvajového vozu T3M evid. č. 1594 bylo proto přistoupeno zejména k opravě exteriéru vozové skříně - zavaření otvorů po tlačítkách poptávkového ovládání dveří, instalace původních směrových a koncových světel, zaslepení otvorů po po couvacím a přídavných brzdových světlech na zadním čele, dosazení chybějícího víka zásuvky mnohočlenného řízení na zadním čele. Byla vysklena okna, obroušeny okenní rámy a opravena zkorodovaná místa. Demontována byla dveřní křídla, z nichž část byla opravena, část vyměněna. Vůz obdržel nový vnější lak dle dřívějšího barevného schématu v odstínech červené RAL 3020 a krémové RAL 1015. Renovace v této podobě byla dokončena v únoru letošního roku. Pokračovat dalšími pracemi bylo možno terve poté, co Technické muzeum získalo účelové prostředky z programu ISO Ministerstva kultury ČR na rok 2014.


Tato druhá etapa prací byla zaměřena především na obnovu a renovaci interiéru. Ten se nachází v posledním provozním stavu s částečně poškozeným vybavením a vnitřními nátěry v nepůvodních barevných odstínech. Bylo proto třeba vyměnit stropní obložení a umakartové obložení dolní částí bočnic, včetně hliníkových okopových plechů. Vnitřních záchytná madla, jak svislá, tak podélná stropní, byla přelakována šedou barvou, stejně jako kostry sedadel. Poškozená madla byla vyměněna, přičemž při zpětné montáži bylo použito původní provedení spojek madel. Vyměněna byla též trubková konstrukce zástěny kabiny řidiče. Laminátové skořepiny sedadel byly nahrazeny jinými v původní barevné kombionaci červená – šedá, získanými z DP Bratislava. Na stanovišti řidiče byly zpětně upraveny a doplněny původní ovládací prvky. Byl dodán paketový přepínač zářivkového osvětlení a původní systém ovládání dveří nově zapojen bez možnosti předvolby poptávky ze strany cestujících. Použit byl též originální typ reproduktorů vozového rozhlasu. Pantografový sběrač proudu byl nahrazen jednolištovým v oranžovém nátěru, dutin vozové skříně byly vystříkány Rezistinem. Opravou též prošly trakční motory TE022 a za opravený byl vyměnen motorgenerátor.


Vůz T3M evid. č. 1594 byl do ústředních dílen přistaven 17.9.2014 a veškeré sjednané práce se podařilo dokončit v průběhu listopadu. Za odvedenou práci je třeba poděkovat všem zaměstnancům DPMB, kteří se na jeho renovaci podíleli a přispěli k jejímu zdárnému uskutečnění. Ač se to zatím nezdá, více než čtyřicetiletý tyristorový vůz T3M již právem patří mezi historické tramvaje. S přibývajícími léty a další obnovou vozového parku moderními tramvajemi bude vzrustat jeho historická hodnota a jistě i zájem veřejnosti o svezení.

Galerie