Aktuality

Výhled na rok 2019

Datum zveřejnění: 19.01.2019

V roce 2019 bude dokončena renovace autobusového přívěsu Jelcz PO1. Tento přívěs a autobusy Ikarus 280 a Karosa B831 by měly projít testacemi a být registrovány jako historická vozidla.

Dokončuje se i restaurování autobusu Jelcz 272 MEX u pana Urbánka ve Lhotě nad Moravou s termínem předání do 30.6.2019. V DSZO ve Zlíně pokračují práce na opravě vozové skříně autobusu Karosa ŠM11, u něhož byla poškozena korozí především střecha a část okenních sloupků. Autobus také obdrží nový lak.

Restaurátorské práce jsou hrazeny v první polovině roku z rozpočtu muzea, ve druhé polovině se předpokládá čerpání dotace z programu ISO/d Ministerstva kultury. Pokud bude dotace přidělena v požadované výši, bude zahájeno dlouhodobé restaurování trolejbusu Škoda Sanos. Pomalu probíhají dokončovací práce a kompletace v případě historických trolejbusů T401 a Škoda 8Tr5. Příčinou je naplnění kapacity dílny těžké údržby ve vozovně Komín. Nicméně velká část dílů, zejména vybavení interiéru, sedadla, vnitřní obložení atd. byla restaurována v minulém roce. Připravuje se zahájení dalších prací při restaurování trolejbusu Škoda 3Tr – zejména podvozku. Restaurovány byly pružiny zadních náprav a na renovaci jsou předány brzdové válečky hydraulické brzdy (včetně shodných válečků přední nápravy trolejbusu Škoda 6Tr).

S ohledem na oslavy 150. výročí MHD je v plánu rekonstrukce táhel ruční brzdy, vylití ložisek náprav a případně úprava laku vozu koňky č. 6. Na voze ev. č. 99 probíhá kompletní restaurování kontrolérů a odporníků. Z Líšně budou do vozovny Medlánky převezeny motorové vozy evid. č. 10, 57 a vlečné vozy evid. č. 205 a 296.

Fotografie z renovací najdete v záložce Renovace.

Text: Ing. Tomáš Kocman, TMB