Historie SAB Digital


O našich úspěších nejlépe vypovídají naše reference, které najdete zde a také obsáhlá galerie, takže se tímto tématem nemusíme podrobněji zabývat. Často se nás ptáte, jak jsme začínali, jestli jsme měli nějaké krizové období či neúspěchy a jak jsme všechny nástrahy trhu přečkali až do dnešních dní. I s těmito informacemi se s Vámi rádi podělíme, nemáme před našimi zákazníky co skrývat, protože to, co se všechno stalo, patří neodmyslitelně do naší historie.


SAB Digital patří mezi značky, které byly postupně vybudovány od úplné nuly. 


Bronislav Berník (více o něm je zde)
založil SAB Digital dne 1.1.2002 původně jako bookingovou a PR agenturu pod názvem Agentura SAB.

Jeho diskžokejská a moderátorská činnost (více zde)
se stala základem pro booking DJs, hudebníků a umělců. Agentura ve svých začátcích pořádala a spolupořádala především akce hudebního a vzdělávacího charakteru. Z akcí se pořizoval audiozáznam, který se následně vysílal na vybraných rozhlasových stanicích. Okrajově se z akcí dělaly fotoreporty, například pro Kult.cz, Superdance.cz ale i pro Rave.cz (galerie je zde).


První neúspěch
- projekt lokální televize. Jednalo se o lokální TV, která by vysílala kromě zpravodajství i přímé přenosy a záznamy z pořádaných hudeních a vzělávacích akcí. Byla zpracována kompletní dokumentace, ale vyskytl se klasický problém s nutností vysokého úplatku, takže se od projektu ustoupilo. (paradoxně ovšem v dnešní době, kdy je díky digitalizaci televizního vysílání více možností pro TV vysílání, by ještě bylo možné projekt znovu obnovit).

Druhý neúspěch
, který se dostavuje, je vlastně logický. Na bookingových službách nebylo možné nadále vydělávat. S rozvojem internetu a s tím spojeným sníženým prodejem CD, s rostoucí konkurencí umělců na trhu, s úbytkem finančních zdrojů v kultuře díky menším dotacím ze strany státu a také menšímu sponzoringu firem, se začaly ceny umělců stlačovat na minimum. Při tak snížených cenách již nebyl prostor pro booking-managera a většina umělců si začíná řešit booking sama. Vznikaly trapné situace, kdy někteří umělci vyžadovali bookingové a PR služby agentury, ale nebyly schopni za ně platit.

S novým rokem 2008 se změnil název na SAB Digital a s ním i celá koncepce agentury. Na základě zkušeností z minulého období se agentura začíná věnovat jen perspektivním činnostem v oblasti multimedií a booking provozuje pouze okrajově. Začínají se natáčet videoklipy pro firmy, dělat grafické práce, internetové stránky a pořádat firemní akce s ozvučením a dalším technickým zázemím.

Třetí neúspěch je spojený s ekonomickou krizí od roku 2009, kdy začínají šetřit i firmy a agentuře začaly ubývat zakázky. Tlak na snížení zakázek neunesl klíčový spolupracovník v agentuře, který odchází za vidinou větších zisků do realitní kanceláře. Agentura tak byla dvojnásobně oslabena, nicméně díky úsporným opatřením přežila i toto těžké období. Následně vyhrává i některé větší zakázky a stává se úspěšnější, než dříve (viz reference).

Čtvrtý a zatím největší neúspěch je spojen s osobou dalšího nepovedeného spolupracovníka, který nečekaně odchází i se všemi vydělanými penězmi celé agentury. Tato šokující událost způsobila finanční neschopnost agentury a zdálo se, že krach je nevyhnutelný. Paradoxně, sami zákazníci ale nedovolili ukončení činnosti. Agentura SAB Digital si za ty roky činnosti již získala dobrou pověst a značku kvality za odvedenou práci. Zákazníci vyžadovali další multimediální služby, takže agentura byla přinucena pokračovat.

Bylo nutné najít nového spolupracovníka, což po předchozí smutné zkušenosti s "kamarádem" nebylo jednoduché. Časem si získal důvěru Adam Zezula (více o něm je zde), který již dříve pracoval v agentuře jako brigádník a který se i přes svůj poměrně nízký věk osvědčil díky své pracovitosti a spolehlivosti. Ostatní team spolupracovníků – programátorů, kameramanů, grafiků a dalších zůstává i nadále nezměněn, agentura SAB Digital získává další nové zakázky a dokonce v roce 2013 pohlcuje Stylishdesign.cz.

V současnosti se věnuje SAB Digital kompletním multimediálním službám pro firmy, především pak streamováním - přímým přenosům konferencí a různých akcí přes internet. Streamujeme nejen firemní konference, ale i sportovní akce. Dále vytváříme i další multimediální služby, např. tvorba videoklipů, internetových stránek a produkce vlastní autorské hudby.


1 2 3 4 5 6 7 8